Kohti päästötöntä autoilua!

Toyota on sitoutunut vähentämään autojensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren osalta. Mietimme kaiken tarkkaan suunnittelusta, tuotantoon, ajamiseen ja kierrätykseen: mitä käytämme ja mitä tuotamme minimoidaksemme haittavaikutukset ympäristölle.

Puhtaamman autoilun puolesta

Toyota-jälleenmyyjänäsi noudatamme kaikissa toimissamme ympäristösuojeluohjeita sekä viranomaisten ja kohdekuntien asettamia yksityiskohtaisia ympäristönsuojeluohjeita. Pyrimme aktiivisesti vähentämään luonnolle toiminnastamme aiheutuvaa syntyvää jätekuormitusta. Pyrimme ehkäisemään jätteiden syntyä ja suoritamme jätteiden lajittelun heti syntypaikalla. 

Toyota-hybridit aloittivat uuden aikakauden jo 20 vuotta sitten.  Tänään Toyota kehittää mm. sähköautoilua ja polttokennoteknologiaa ja myös tulevaisuudessa Toyota aikoo olla puhtaamman autoilun edelläkävijä.

Ei pelkästään automme

Ympäristötavoitteidemme saavuttamiseen liittyy muutakin kuin vain valmistamamme autot. Ympäristöajattelu alkaa kestävää kehitystä tukevien tehtaiden rakentamisesta päätyen autojen helppoon kierrätettävyyteen.

Lähestymistapamme ympäristöön

Haluamme saavuttaa päästöttömän ja jätteettömän tulevaisuuden. Siksi olemme ottaneet avarakatseisen, ns. 360° lähestymistavan vähentääksemme kaikkien toimintamuotojemme ympäristölle aiheuttamia vaikutuksia.

Tuotantoautojemme aiheuttamien haitallisten päästöjen vähentämisen ohella työskentelemme väsymättä näillä alueilla:

  • Luonnonvarojen käytön minimointi autotuotannossa
  • Kierrätysmäärien maksimointi
  • Uudelleenkäytettävien ja kunnostettujen osien määrän kasvattaminen
  • Ympäristöön jättämämme jalanjäljen pienentäminen kaikissa toiminnoissamme 
Lue lisää Toyota.fi -sivustolta

Lue lisää Toyotan ympäristötyöstä

 

AUTO AHO OY:n Ympäristöpolitiikka

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä on käytössä Auto Ahon Rovaniemen ja Keminmaan liikkeissä, missä se kattaa liikkeiden koko toiminnan.

Ympäristöjärjestelmän periaatteiden mukaisesti sitoudumme koko henkilöstön voimin jatkuvaan parantamiseen toimintamme haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä, mahdollisia kunnallisia erillismääräyksiä ja mahdollisia maahantuojan asettamia ympäristövaatimuksia.

Ympäristötavoitteemme liittyvät merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Sähkön- ja lämmön kulutusta seurataan, vuotuisille kulutuslukemille on tavoitteet. Kulutusta optimoidaan mm. nykyaikaisen kiinteistötekniikan keinoin ja huolehtimalla laitteistojen kunnosta. Toiminnasta syntyvien jätteiden lajittelussa pyrimme mahdollisimman suureen tarkkuuteen. Lajittelun oikeellisuutta tarkkaillaan säännöllisesti.

ISO 14001 järjestelmään liittyvä dokumentaatio on informoitu koko henkilöstölle.

AUTO AHO OY:n Yhteiskuntavastuu

Auto Aho Oy:n yhteiskuntavastuu on uloitettu koskemaan yrityksen taloudellista, ekologista ja sosiaalista vastuuta.

Taloudellinen vastuu:
Liiketoimintamme on pitkäjänteistä ja sitä kehitetään tällä ajatuksella. Yritys toimii ja maksaa veronsa paikallisesti ja Suomen lakien mukaan. Tilintarkastuksessa varmistetaan liiketoiminnan ja kirjaamisten oikeellisuus. 

Ekologinen vastuu:
Liiketoimintaa tukee Auto Aho Oy:n ympäristöpolitiikka missä sitoudumme koko henkilöstön voimin jatkuvaan parantamiseen toimintamme haitallisten ympäristövaikutusten ja päästöjen vähentämiseksi. Toiminnastamme aiheutuvia kulutuksia ja päästöjä mitataan sekä seurataan systemaattisesti ja näiden vähentämiseksi tehdään toimenpiteitä.

Sosiaalinen vastuu:
Liiketomintamme kantaa sosiaalisen vastuun työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun kautta sekä tarjoamalla ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat, työelämän käytännöt sekä työolosuhteet. Lisäksi sosiaalinen vastuu koskee kuluttaja-asioita kuten tuoteturvallisuutta ja markkinointia.